DO LNZOKW   DO POLOKW   DO ECHW   
Štart   Teksty   ykay / Uojec naš Wjelgo buchštabw: A A A


(...)

Uojec naš Uojec naš, kery je w ebjy,
Byd powjyncne mjano Twojy,
Pid krlestwo Twojy,
Byd wola Twoja,
Kej we ebjy, tak tyž na ymjy.
Chlyb naš každodynny dej nm dioj.
A uodpu nm naše winy,
Kej my uodpušmy našym winikm.
A e wd nos na pokušyy,
Nale zbow nos uod zuygo.
Bo Twje je krlestwo
A mc, a suawa na wjeki. Amyn.Štart   Wjyrch P našymu.com - P našymu, eli po lnsku 2006-2007