DO LNZOKW   DO POLOKW   DO ECHW   
Štart   Teksty   Pjei koelne / Pd do Jezusa Wjelgo buchštabw: A A A


(...)

Pd do Jezusa pjewej do karaoke (midi)

Pd do Jezusa, do ybjos bram.
W ym šukej yno poechy tam.
Un nas napoji krwjm swojich ran,
Un - Uojec, dochtor, Pan.

REFRYN:
Suchej, Jezu, jak e buago lud,
Suchej, suchej, uy s nma cud!
Pymjy, uo Jezu, smutny tyn os.
Uo Jezu, poeš nos!

Že s nma že je, pozwl to u,
Nadyja w syrcu umdlouo wzbud.
Dej petrwa prbw srogi tyn os,
Uo Jezu, poeš nos!

REFRYN:
Suchej, Jezu...Štart   Wjyrch P našymu.com - P našymu, eli po lnsku 2006-2007