DO LNZOKW   DO POLOKW   DO ECHW   
Štart   Teksty Wjelgo buchštabw: A A A
Teksty po lnsku
Uosprowki Wilk a uowjeka - bojka Ezopa
Uoreu, kna a diwoko wio - bojka Ezopa
Pjeiki
Gdyby'ch mjou gitara...
Lornetka
Šua doušeka do laseka...
Uogrek, uogrek, uogrek...
Dej mi ta noc
Dugo bmjya samotnoi
Uobalili halba i kulali bal...
Pošua Karolinka do Gogolina...
Fajny chop ygo bu...
Pežyj to sm
Wice Uo babach
Uo chopach
Uo deckach
Uo gupjelokach
Uo dochtorach
Uo bergmnach
Uo rechtorach
Uo gorolach
ykay Uojec naš, kery je w ebjy...
Zdrowo' Marijo
Biblijo Kynga Genesis 1
Kynga Genesis 2
Kynga Genesis 3
Pjei koelne
Pd do Jezusa
Nojwjytše Syrce Bože
Byd'že pozdrowjno, Hostyjo žywo
Matko PjekarskoŠtart   Wjyrch P našymu.com - P našymu, eli po lnsku 2006-2007