DO LNZOKW   DO POLOKW   DO ECHW   
Štart   Rozmwki   W šynku Wjelgo buchštabw: A A A


Chop chou wly do restauracyji i ped dwjema peytou napis:
"Tukej možno zje kej dma".
Pokiwou gowm
a pošu dalyj.

W šynku (...)




Štart   Wjyrch P našymu.com - P našymu, eli po lnsku 2006-2007