DO LNZOKW   DO POLOKW   DO ECHW   
Štart   Rozmwki   Na raje Wjelgo buchštabw: A A A


- Wjyš, tyn knduktor zaglndou na mje couki as tak, chobych y mjou bilytu.
- I co že zrobiu?
- ic. Zaglndou'ech na ygo tak, chobych mjou bilet.

Na raje (...)- Wyboe, wolno sam kui?
- y, sam y wolno, je zakozane.
- To kaj mm kui?
- Na pywno y na pre pi cugu!Štart   Wjyrch P našymu.com - P našymu, eli po lnsku 2006-2007