DO LNZOKW   DO POLOKW   DO ECHW   
Štart   Rozmwki   We nerwach Wjelgo buchštabw: A A A


Antek uoskaržyu Francka skuli uobrazy. Syda pi rozprawje:
- Skuli ego ujee e uobražyi?
- Francek mje spjernowou!
- No, no. Pjern
u nos to y je uobraliwe mjano!
- Jak tak, to žegnej ty pjerski sydo!

We nerwach W nerwach mogeš pede wjela pikrygo, ale možno tež pede zabawy. W jynzyku lnskim je wjela mocnych suw, nale y užywo e jich ynsto. Nojpopularyjšym preklystwym uod wjekw je "pjern" - suowo kere možoe mje znayy y yno negatywne, nale tyž pozytywne.Wy rojmatyki poskryncane!
Ty pjerski gide!
To i pjersko motyka!
Sko mi na pukel, byda kamela!
Ty mi mogeš wele ii luft plmpa (glajzy kua, wzki i)!
Wii mi to, jak kilo kitu na zicherce!Štart   Wjyrch P našymu.com - P našymu, eli po lnsku 2006-2007