DO LNZOKW   DO POLOKW   DO ECHW   
Štart   Rozmwki   Na cee Wjelgo buchštabw: A A A


Jechoua jedno baba bankm do Choowa. Pyto jm knduktor kaj jedy?
- Do Choowa - pado baba.
- Do Starygo? - pyto knduktor, no bo to tyž Stary Chow je.
- y! - pado baba, - Do my pra.

Na cee (...)

Podstawowe zwroty Genoowe zwroty Inkše zwroty

- Dobry dy, pai Knsek!
- Dobry! Jak e wm dai?
- Dynkuja, jako tam. A co u wos sycha?
- Wšyjsko dobe, dynkuja. Do ujzdyo!
- Do ujzdyo, s Bogym!



Štart   Wjyrch P našymu.com - P našymu, eli po lnsku 2006-2007