DO LNZOKW   DO POLOKW   DO ECHW   
Štart   Rozmwki   Na cee Wjelgo buchštabw: A A A


Jechoua jedno baba bankm do Choowa. Pyto jm knduktor kaj jedy?
- Do Choowa - pado baba.
- Do Starygo? - pyto knduktor, no bo to tyž Stary Chow je.
- y! - pado baba, - Do my pra.

Na cee (...)

Podstawowe zwroty 502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Genoowe zwroty 502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Inkše zwroty 502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx


- Dobry dy, pai Knsek!
- Dobry! Jak e wm dai?
- Dynkuja, jako tam. A co u wos sycha?
- Wšyjsko dobe, dynkuja. Do ujzdyo!
- Do ujzdyo, s Bogym!Štart   Wjyrch P našymu.com - P našymu, eli po lnsku 2006-2007