DO LNZOKW   DO POLOKW   DO ECHW   
Štart   Rozmwki Wjelgo buchštabw: A A A
Rozmwki SL-PL-CZ
NA CEE
Dobry dy, Wyboe...

NA RAJE
Dlo pjechoy, Objozd...

WE MARKEE
Wjela to koštuje...

WE ŠYNKU
Chca obštalowa...

WE PU
Pjere, Ty gidzie...

WE NERWACH
Paja ci, Je že gryfno...

BEZTYDY
Klapšita s kyjzm...

NOWOMODNE
Štyrkij ku mje...Štart   Wjyrch P našymu.com - P našymu, eli po lnsku 2006-2007