DO LNZOKW   DO POLOKW   DO ECHW   
Štart   Reguy Wjelgo buchštabw: A A AReguy lnskij pisowe
PODSTAWOWE REGUY W 5 MINUT
(...)

UODMJANA ASOWIKW
(...)

WYMOWA GWAROWA (E-S-W-N)
(...)

LNSKO GRAMATYKA
(...)

JYNZYK LNSKI DO GOROLI
(...)

NOJYNSTŠE FELERY JYNZYKOWE
(...)Štart   Wjyrch P našymu.com - P našymu, eli po lnsku 2006-2007