DO LNZOKW   DO POLOKW   DO ECHW   
Štart   Mjana   Liby Wjelgo buchštabw: A A A


Pado rechtrka do Zeflika:
- Zeflik, wymjy mi pjy bestyjw mješkajncych w Africe.
Zeflik myli i po chwili pado:
- Ti lwy i dwa elefanty.

Liby (...)
Štart   Wjyrch P našymu.com - P našymu, eli po lnsku 2006-2007