DO LNZOKW   DO POLOKW   DO ECHW   
Štart   Mjana   auo Wjelgo buchštabw: A A A


- Franik, moš ty te kiwe nogi uod mauygo?
- y, uod kolan.

Tajle aua (...)
Štart   Wjyrch P našymu.com - P našymu, eli po lnsku 2006-2007