DO LNZOKW   DO POLOKW   DO ECHW   
Štart   Mjana Wjelgo buchštabw: A A AMjana
PJYRŠE MJANA
Nižyj padane sm lnske pjyrše mjana uoroz jejich polske a eske uodpowjediki. W nawjasach sm dodane uod mjanw zdrobea.

FAMILIJO
(...)

TAJLE AUA
(...)

FACHY
(...)

PINDY
(...)

KRAJE, NACYJE
(...)

MJANA BESTYJW
(...)

AS
(...)

LIBY
(...)Štart   Wjyrch P našymu.com - P našymu, eli po lnsku 2006-2007