DO LNZOKW   DO POLOKW   DO ECHW   
Štart   Kodyfikacyjo Wjelgo buchštabw: A A AKodyfikacyjo lnskigo
UO JYNZYKU LNSKYM
(...)

UO KODYFIKACYJE LNSKIJ PISOWE
(...)

CAJTNGI UO KODYFIKACYJE
(...)

PMŽ LNSKYMU ! ! !
(...)Štart   Wjyrch P našymu.com - P našymu, eli po lnsku 2006-2007