DO LNZOKW   DO POLOKW   DO ECHW   
Štart   Dykcjno Wjelgo buchštabw: A A A

Dykcjno Buchštabma tustymi sm podawane suowa nojbardi trefne, suowa po krysce , to sm suowa bliske, w nawjasach (...) je podawano dodatkowo informacyjo, w cudzysuowje "..." to sm zdrobya, a graf ? pi suowje uoznao, co može to y by prawiduowe lnske suowo. Mogeš šuka suow podle: lnskigo, polskigo, eskigo, ymjeckigo, angelskigo,

A   B   C       D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N     O   P   R     S     Š   T   U     W   Y   Z     Ž
00008 - Sistem sizi saldırgan olarak algıladı. Lütfen bizimle iletişime geçiniz. 7/24 İletişim: +90 216 99 000 99 http://www.yoncu.com/destekŠtart   Wjyrch P našymu.com - P našymu, eli po lnsku 2006-2007