DO LNZOKW   DO POLOKW   DO ECHW   
Štart   Alfabyt   Klawjye Wjelgo buchštabw: A A A


(...)

lnske klawjye

           
        

Mogeš sam pisa klawjyma swojygo kmputyra bez inštalacyji špecjolnygo programa, a tam kaj y moš buchštaby, klupij jm na klawjyach wyžyj.


lnsko testatura Špecjolny program, kery twojymu kmputerowi do lnske klawjye:

Do systymw Windows 9x (95-98)
Do systymu Windows XP
Štart   Wjyrch P našymu.com - P našymu, eli po lnsku 2006-2007