DO LNZOKW   DO POLOKW   DO ECHW   
Štart   Wjelgo buchštabw: A A A

lnsky alfabyt
A B C D E F G H I
J K L M N O P R
S Š T U W Y Z Ž
 Digrafy:  Dz   D   Dž   Ch
lnske klawjye
Automatyny tupliko PL & CZ -> SL
  wjyncyj


Kodyfikacyjo lnskigo
Uo jynzyku lnskym
Uo kodyfikacyje lnskIj pisowe
  wjyncyj


Reguy pisowe
y widza žodne uoym gyi
e widza zodne uoym gyi
i widzym žodne ošim gyši
y widza žaudne oym gai
y widzam žoudne uoym gai

E
S
W
N
E = wschd,  S = pouede,  W = zachd,  N = punoc
Podstawowe reguy w 5 minut
Uodmjana asowikw
Wymowa gwarowa (E-S-W-N)
lnsko gramatyka
Jynzyk lnski do goroli
Nojynstše felery jynzykowe
  wjyncyj

Dykcjnoe
Dykcjno yka/rzeka/eka/Fluss/river
Dykcjno gwarowy E / S / W / N

Rozmwki
Na cee - Dobry dy, Wyboe...
Na raje - Dlo pjechoy, Objozd...
We markee - Wjela to koštuje...
We šynku - Chca obštalowa...
We nerwach - Pjere, Ty gidzie...
Nowomodne - Štyrkij ku mje...
  wjyncyj

Mjana
Pjyrše mjana - Ana, Cila, Karlik...
Familijo - mama, starka, ujek, lejno...
Tajle aua - gowa, pukel, šuapa...
Farby - bjouy, lilowy, žty...
as - styy, pydauek, puede...
Liby - nula, jedynoe, dwjesta...
  wjyncyj

Teksty
Uojec naš, kery je w ebjy...
Pošua Karolinka do Gogolina...
Pd do Jezusa
Uobalili halba i kulali bal...
  wjyncyj


Bmjyy
Angela Langer  8.1 MB
Hajnel Knsek  8.3 MB
Karol Gwd  10 MB
  wjyncyj


Nai poele

  wjyncyj   zajty po lnskuŠtart   Wjyrch P našymu.com - P našymu, eli po lnsku 2006-2007