Kliknij na zdjęcie, by powiększyć  
"Spraw, Panie, abym dżwigał mój krzyż razem z Tobą"
Kapliczka na Imielińskich Morgach w Kosztowach
Rodzina Kutzów ufundowała w 1899 roku murowaną kapliczkę na wylocie śródpolnej miedzy na ówczesną drogę prowadzącą z Mysłowic do Oświęcimia na tzw. Imielińskich Morgach w Kosztowach. Wewnątrz kapliczki znajdował się ołtarz z obrazem Matki Boskiej otoczony dwoma kolumnami   ...więcej
Kaplica Gniłków
Idąc polną drożyną w kierunku południowym od cmentarza w Brzezince dochodzimy do przysiółka zwanego Białym Brzegiem. Tam na rozdrożu ulic Cmentarnej i Dziobka, pośród pól, pod lasem, na małym usypanym pagórku, pomiędzy Brzezinką a Dziećkowicami znajdujemy starą kapliczkę z roku 1829   ...więcej
Kapliczka przy drodze na Pasieczki w Imielinie
(opis wkrótce)
Kapliczka przy ul. Górnośląskiej 54 w Kopciowicach
(opis wkrótce)
Kapliczka na starym cmentarzu w Dziećkowicach
W protokole wizytacyjnym parafii dzićkowickiej pw. Wszystkich Świętych z roku 1373 roku wieś Dziećkowice określona zastała nową fundacją na prawie niemieckim, co oznaczało, że wieś ta posiadała już swój kościół parafialny z przylegającym do niego cmentarzem grzebalnym   ...więcej
Kapliczka na Górce Słupeckiej w Brzęczkowicach
Na Górce Słupeckiej, w odległości ok. 400 m na wschód od kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Brzęczkowicach znajduje się założony przed ponad 50 laty cmentarz. Tuż przy płocie cmentarnym w otoczeniu czterech wiekowych kasztanowców stoi niewielka murowana kapliczka, której historia sięga aż XIV wieku. Górka Słupecka jest wzniesieniem opadającym stromo ku dolinie, w miejscu gdzie Czarna Przemsza łączy się z Białą Przemsza w jedną już Rzeką Przemszę. Miejsce połączenia obu rzek od czasu rozbiorów Polski nosi nazwę Trójkąta Trzech Cesarzy (Rosji, Austrii i Prus). Z kapliczką wiąże się niezwykle tajemnicza historia   ...więcej
Kapliczka na Pasieczkach w Imielinie
(opis wkrótce)
Kaplica św. Jana Chciciela - wcześniej kaplica Jarlików
Powodem wybudowania kaplicy był wydany przez pruskiego Cesarza Fryderyka II zakaz organizowania i prowadzenia pielgrzymek i procesji do miejscowosci poza granicą ówczesnych Prus, w których to obszarze na skutek zaborów Polski znajdowały się wówczas Mysłowice   ...więcej