"Spraw, Panie, abym dżwigał mój krzyż razem z Tobą"
Kapliczka na Imielińskich Morgach w Kosztowach

Skrótowo:
Umiejscowienie:
Rok oddania:
Ufundowana przez:
Imielińskie Morgi w Kosztowach przy ul. Oświęcimskiej
1899, 1996 (zburzenie starej i poświęcenie nowej kapliczki)
Anna Kutz

Opis:
Rodzina Kutzów ufundowała w 1899 roku murowaną kapliczkę na wylocie śródpolnej miedzy na ówczesną drogę prowadzącą z Mysłowic do Oświęcimia na tzw. Imielińskich Morgach w Kosztowach. Wewnątrz kapliczki znajdował się ołtarz z obrazem Matki Boskiej otoczony dwoma kolumnami, gdzie na zwieńczeniu ołtarza osadzono ośmioramienną betlejemską gwiazdę.

Na polach wokół kapliczki w międzyczasie pobudowano liczne domy mieszkalne. Dawna miedza polna, na której wylocie stała kapliczka, stała się drogą dojazdową do drogi głównej, obecnie ul. Oświęcimskiej. Stuletnia kapliczka skutecznie utrudniała wjazd na drogę. Zdarzały się liczne przypadki, że nieostrożni kierowcy potrącali pojazdami o kapliczkę. Na murach kapliczki dało się zauważyć co raz to liczniejsze pęknięcia ścian. Stan techniczny pękającej kapliczki niechybnie doprowadziłby w niedalekiej przyszłości do katastrofy budowlanej. W roku 1996, staraniem proboszcza parafii kosztowskiej księdza Jana Michalskiego, rozpoczęto przy przebudowaniu ul. Oświęcimskiej (nieopodal starej kapliczki) budowę nowej kapliczki tj. budowę wiernej kopii kapliczki stojącej na miedzy. Kapliczkę wybudowano, a do czasu poświęcenia jej przez bpa Gerarda Biernackiego stały przy ulicy Oświęcimskiej dwie identyczne kapliczki - stara i nowa. Po uroczystym poświęceniu nowej kapliczki starą rozebrano. W nowej kapliczce ulokowano sprzęt i wyposażenie z zabytkowej starej kapliczki. Tak, dzięki inicjatywie proboszcza, aprobacie oraz czynnemu zaangażowaniu parafian, z Bożą Pomocą udało się skutecznie i bezboleśnie uratować zabytkową kapliczkę od zagłady i jednocześnie rozwiązać lokalny węzeł komunikacyjny na śródpolnej polnej miedzy.