Dla webmasterów   Dodaj do ulubionych   Startuj 
¦l±ski humor, dowcipy, wice  
Dowcipów: 17, stron: 1, 2, 3, 4 dodaj dowcip
  ŁÓNA  I  ŁÓN
Nauka przed¶lubno
Pyto roz ksióndz na nauce przed¶lubnyj:
- Pedz mi Józek, czymu to chłop musi baba żywić a niy na łopak?
- No my¶la, że to wedle tego, iż baba roz we raju chłopa żywiła i my za to jeszcze do dzisiaj pokutujymy.


Równouprawniyniy
Roz Francik posłoł swojóm staróm na wczasy. Tyla razy słyszoł, że je to równouprawniyniy, my¶lał se: "niych roz i moja zażyje tych wczasów". No i dobrze. Gustla se pojechała, teroz nazod już przijeżdżo. Francik ze bukjetym na dworcu na nióm czeko a jak ino ze pocióngu wylazła, to łón pónóć tak jóm spytoł:
- Dziubeczku, a bóła¶ ty mi aby wjerno?
- No toć, Franciku - pado Gustla. - Tak jak i ty mje!
- Kóniyc Gustla! - pado Francik. - Już ty mi na żodne wczasy wjyncyj niy pojedziesz!


Za łokno
Antek mioł tako baba co sie nigdy ze nim niy wadziła. łóniała wszyjstko po dobroci zrobić. Roz tyż Antek wrócił ze szychty a bół pierońsko zły. Baba mu zaroz łobiod dowo i przinosi naprzód zupa. Antek wónio, patrzi, żur ze kartoflami. Bez słowa wyciep talyrz ze zupóm przez łokno. Baba nic. Bez słowa przirychtowała drugje daniy: kotlet, kapusta a kartofle. Antkowi sie na tyn widok łoczy ¶mjyjóm, bierze już widełka do rynki, a wtym baba bierze talyrz a wyciepła go przez łokno.
- Nale babeczko, co ty robisz, taki fajny kotlet!
- Jake¶ wyciep talerz toch my¶lała, że dzi¶ chcesz łobjadować we łogródku.


Na bezludnyj wyspie
Rozbitek na bezludnyj wyspie wycióngł ze wody dziołcha, kjero dopłyneła do brzegu trzimjónc sie beczki.
- Downo sam żyjesz? - pyto sie dziołcha.
- 15 lot.
- Som?
- Blank som.
- To terozki bydziesz mioł to, czego ci najbardziyj brakowało...
- Niy godyj! We tyj beczce je piwo?


klupanie do dĽwjerzy
W jednyj wsi mieszkoł se chłop ze babóm. A wszyjscy ludzie wjedzieli, że ta baba niy je tako jako mo być prawdziwo baba. Nale tyn chłop, jak to padajóm, tyż mioł swoje za łuszami. No i pado roz tak tyj babie:
- Wiesz, staro, jakby tak dzi¶ kto do mniy prziszoł, to niy pu¶ć żodnygo. Pedz, że mniy niy ma we dóma, a jo sie położa na mało chwilka. No i tak zrobił. Siedzóm tak we dóma a naroz kto¶ klupie. Staro idzie do drzwi, i chłop słyszy jak łóna rozprowio:
- Bardzo żałuja, nale dzi¶ mój chłop je we dóma!
Po tym zamkła drzwi i poszła do izby. Chłop jyj pado:
- Nale, staro, przecież ty¶ miała blank na łopak pedzieć!
A baba mu na to:
- A dyć co cie to łobchodzi? To przecież niy bół żodyn do ciebie, ino do mje!


Dowcipów: 17, stron: 1, 2, 3, 4
dodaj dowcip
  NAJWIĘCEJ  WICÓW  W  INTERNECIE -  162
 • Ło babach
 • Ło chopach
 • Ło dzieckach
 • Łóna i łón
 • Ło gupjelokach
 • Ło łożarokach
 • Ło dochtórach
 • Ło górnikach
 • Ło rechtorach
 • Ło sóndach
 • ¦lónzoki a gorole
 • Roztomajte


 • ¶l±ski humor

  Współpraca   Reklama   Regulamin   Kontakt 

  wstecz  do góry 

  © Copyright by HUMOR