Dla webmasterów   Dodaj do ulubionych   Startuj 
¦l±ski humor, dowcipy, wice  
Dowcipów: 19, stron: 1, 2, 3, 4 dodaj dowcip
  ŁO  GUPJELOKACH
Kanarek
- Antek co robisz jutro?
- Kanarka pjora!
- Co¶ ty, łón ci zdechniy!
- Nale kaj!
Po dwóch tydniach za¶ sie spotykajóm.
- Co tam ze kanarkjym? - pyto Francek.
- Zdechł. Nale niy przi praniu, ino przi wykryncaniu!


Ciynżko robota
- Antek! Co ty tak Ľle wyglóndosz?
- Czowieku dziwisz sie? Tako robota! Cały dziyń na kolanach!
- A dugo tam już robisz?
- No, we póniydziałek móm zaczóńć.


Przed bramóm raju
Roz sie Antek rozchorowoł, wziół a łómarł. Franckowi to tak blisko ku sercu prziszło, że niy trwało długo a łón tyż wnet stoł pod bramóm rajskóm. Klupie a klupie we te dĽwierze, nale dostać sie niy móg, bo ci aniyli tak we niybie gło¶no ¶piewali. Nojbardziyj to jednak bóło słychać tygo Antka. Nic ino wrzeszczoł "Hosanna Alleluja, Hosanna Alleluja!".
Tego już bóło Franckowi za dugo. Czekoł a czekoł, klupoł a klupoł, aż sie rozeĽlił a zaczół szpetnie przeklinać. Te "ogniste pjeróny" to ino tak jedyn za drugim furgały. Teroz bóło mu już blank jedno czy pódzie do niyba, czy do pjekła. Naroz brama sie łotwarła a wyskoczył ze niyj Antek we bjołyj, dugjyj koszuli ze lelujóm we rynce a woło na całe gardło:
- Słuchyjcie aniyli! To je dlo mie prawdziwo niybjańsko muzyka, to je balsam dlo mojych łuszu. Czy słyszycie te dzwóny łojczyzny? To sóm głosy mojigo ¦lónska. Wpu¶cie kamrata do niyba!
No i tak Francek sie tam dostoł.


Robota we wsi
Antek ze Franckjym robili roz we wsi. Robjóm i robjóm. No nale naroz sie Antek stracił. Francek go poszoł szukać i patrzi, a Antek stoi nad wychodkjym i kijym tam mjeszo a mjeszo.
- Antek! Coż ty sam robisz?
- Adyć widzisz, że szukóm. Żakiet mi tam wpodł i niy moga go zno¶ć.
- Smol go, przecież i tak go już nosić niy bydziesz!
- No prowda godosz, ino widzisz we kabzie móm ¶niadaniy - pado Antek i dalyj szuko a szuko.


Łu Fryzjera
Antek i Francek wybrali sie do fryzjera. Antek pado po drodze:
- Ty Francek, jakby¶ mi tak gwóĽdĽ wbił do gowy, to by se fryzier zepsuł maszynka, wyłómoł by zymby. Zrobimy to, ja?
- Dobrze - pado Francek. - Bierz i wal!
Antek wziół gwóĽdĽ i chce wbić, nale Francek co¶ sie zatrzóns.
- Co to? Strach cie łoblecioł!
- Niy, ino tak se my¶la, żeby¶ tego gwoĽdzia niy minół, bo bych wtedy, pierónie, prosto we łeb dostoł!


Dowcipów: 19, stron: 1, 2, 3, 4
dodaj dowcip
  NAJWIĘCEJ  WICÓW  W  INTERNECIE -  162
 • Ło babach
 • Ło chopach
 • Ło dzieckach
 • Łóna i łón
 • Ło gupjelokach
 • Ło łożarokach
 • Ło dochtórach
 • Ło górnikach
 • Ło rechtorach
 • Ło sóndach
 • ¦lónzoki a gorole
 • Roztomajte


 • ¶l±ski humor

  Współpraca   Reklama   Regulamin   Kontakt 

  wstecz  do góry 

  © Copyright by HUMOR