Dla webmasterów   Dodaj do ulubionych   Startuj 
¦l±ski humor, dowcipy, wice  
Dowcipów: 11, stron: 1, 2, 3 dodaj dowcip
  ŁO  DOCHTÓRACH
Umarlok we niybje
Roz jedyn chory łómarł i dostoł sie do niyba. ¦wjynty Pieter go wpu¶cił i widzi, że tyn niyboszczyk sie ¶mjyje i ¶mjyje, a we niybie to tam tyla ¶miechu niy ma.
- Pedz mi duszo - pado Piotr - po jakjymu ty sie tak ¶mjyjesz?
- A dyć ze tego, żech już blisko łod godziny sam we niybie a łóni mje tam na dole jeszcze łoperujóm!


łu łokulisty
Przichodzi baba do łokulisty a pado:
- Panie dochtor, ze bliska Ľle widza.
- A ze daleka? - pyto dochtór.
- ze Kieleckjego...


Korkocióng
- Panie dochtor, pryndko, pryndko, nasz Alojzik złykł korkocióng! - telefónowała matka do dochtora.
- Już leca, zaroz tam byda, a co¶cie dotónd robili?
- Łotwarli my flacha nożym!


Chopy o chorobach
Na jednym zebraniu we klubie spotkało sie pora chopów. No i zaczyli łopowjadać ło dochtorach, ło chorobach, ło lekarstwach. Tam żech se to zapisoł co wóm teroz powjym: Chory może na sze¶ć sposobów wyzdrowieć:
1. Chory niy posyła po dochtora i wyzdrowjeje.
2. Chory posyła po dochtora, tyn niy przichodzi i chory wyzdrowjeje.
3. Chory posyła po dochtora, tyn przichodzi, nale nic niy przepisuje i chory wyzdrowjeje.
4. Chory posyła po dochtora, tyn przichodzi, przepisuje lekarstwa, chory niy posyła do apteki i wyzdrowjeje.
5. Chory posyła po dochtora, tyn przichodzi, przepisuje lekarstwa, chory posyła po niy do apteki, nale ich niy zażywa i wyzdrowjeje.
6. Chory posyła po dochtora, tyn przichodzi, przepisuje lekarstwa, chory posyła po niy do apteki, zażywa je i mimo to wyzdrowjeje.


Czy baby żyjóm dłużyj?
- Panie dochtor, prowda to, że baby żyjóm dłużyj niż chopy?
- Ja, a przede wszyjstkim wdowy! - pado dochtór.


Dowcipów: 11, stron: 1, 2, 3
dodaj dowcip
  NAJWIĘCEJ  WICÓW  W  INTERNECIE -  162
 • Ło babach
 • Ło chopach
 • Ło dzieckach
 • Łóna i łón
 • Ło gupjelokach
 • Ło łożarokach
 • Ło dochtórach
 • Ło górnikach
 • Ło rechtorach
 • Ło sóndach
 • ¦lónzoki a gorole
 • Roztomajte


 • ¶l±ski humor

  Współpraca   Reklama   Regulamin   Kontakt 

  wstecz  do góry 

  © Copyright by HUMOR