Dla webmasterów   Dodaj do ulubionych   Startuj 
Śląski humor, dowcipy, wice  
  Pyrsk! - ŚLĄSKI  HUMOR
Regulamin

1.     Definicje
1.1.


1.2.1.3.

1.4.
   "Pyrsk! - Śląski humor" (dalej też jako Serwis) jest Serwisem Internetowym, dostępnym pod aktualnym adresem URL: http://www.pyrsk---.com i pod każdym adresem, który go zastąpi.
Serwis internetowy, Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz opracowanych informacji.
Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
Regulamin Serwisu, Regulamin - niniejszy dokument.


2.     Postanowienia ogólne
2.1.   Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy Serwisem a Użytkownikami, w którym określone są zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, do przestrzegania Regulaminu.


3.     Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu
3.1.


3.2.

3.3.3.4.


3.5.


3.6.3.7.
   Pyrsk! zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, oraz dokonywanych w nim zmianach bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.
Zamieszczane materiały, w tym reklamy, nie mogą zawierać lub odnosić do treści sprzecznych z prawem i nieetycznych. Pyrsk! Zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów niezgodnych ze stylem Serwisu, wobec których jest podejrzenie poświadczania nieprawdy, niezgodności z prawem oraz bez podania przyczyny.
Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
Pyrsk! zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów lub przerw.
Pyrsk! nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub przerwy wynikłe z przyczyn niezależnych od Serwisu lub spowodowane działaniami siły wyższej.
Pyrsk! nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
Wszystkie ceny podane w Serwisu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT.


4.     Prawa własności intelektualnej
4.1.4.2.

4.3.


4.4.
4.5.
4.6.
   Pyrsk! oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, m.in. teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w Serwisu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony praw autorskich. Serwis i wszystkie jego opracowania podlegają ochronie zgodnie z Ustawą 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Serwisu. Przy wykorzystywaniu materiałów w celach edukacyjnych należy podać źródło ich pochodzenia w swojej pracy oraz zgłosić ten fakt Serwisowi.
Osoby trzecie udostępniając swoje materiały za pośrednictwem Serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Serwis gwarantuje sobie prawo do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.
Pyrsk! nie odpowiada za materiały zawarte w Serwisu powierzone przez osoby trzecie. W przypadku zauważenia przez Użytkownika własnej pracy umieszczonej bez swojej zgody, jest on zobowiązany do kontaktu z Serwisem w celu wyjaśnienia sytuacji.
Osoby trzecie zamieszczające w Serwisu swoje materiały zobowiązane są do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Serwisu w związku z ich treścią, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w wypadku roszczeń osób poszkodowanych.


5.     Ochrona prywatności
5.1.
5.2.
   Pyrsk! respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem Serwisu jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.
Dane osobowe uzyskane przez Pyrsk! są chronione w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


6.     Postanowienia końcowe
6.1.6.2.
   Pyrsk! nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
Pyrsk! zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

Pyrsk.com
  INFORMACJE  O  PYRSK!
 • Współpraca
 • Reklama
 • Regulamin
 • Kontakt
 • Dodaj dowcip
 • Dodaj rysunek
 • Dodaj konto Pyrsk!
 • Dodaj listę e-mail


 • śląski humor

  Współpraca   Reklama   Regulamin   Kontakt 

  wstecz  do góry 

  © Copyright by HUMOR